Algemene voorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden en toepasselijke wettelijke regelingen zijn van toepassing op de website PGBwerk.com.

Privacy

 • De gegevens die wij van je vragen, worden vertrouwelijk behandeld. Je gegevens zullen doorgegeven worden aan zorgaanvragers, zij zullen immers contact met je op moeten nemen. Daarnaast vragen wij naar je zorgverzekering. Dit doen wij om voor jou te controleren of je korting kunt krijgen door in het hulp-in-huis zorgverzekering-collectief te komen. Als dat zo is dan ontvang je van ons een voorstel waardoor er niets veranderd, maar waardoor je uiteindelijk minder gaat betalen voor je zorgverzekering.
 • Om een geschikte baan voor je te vinden, mag PGBwerk.com je profiel tonen op partnersites. Indien je dit niet op prijs stelt, kun je dit aangeven onder je privacyinstellingen: je profiel zal dan niet getoond worden.

Persoonlijke gegevens

 • De juistheid/actualiteit van de informatie die je opgeeft, is je eigen verantwoordelijkheid en verplichting. Tevens geef je de garantie dat je wettelijk bevoegd bent om deze website te gebruiken. Je bent enkel bevoegd tot het invullen van jouw eigen gegevens. Indien je je hier niet aan houdt, heeft PGBwerk.com het recht je een onkostenvergoeding van € 250,- in rekening te brengen.

Zorgaanvraag

 • Op het moment dat je via PGBwerk.com een zorgaanvraag accepteert, geven wij je gegevens door aan de betreffende zorgbehoevende. Hiervoor dien je zeven dagen telefonisch bereikbaar te zijn. Hij of zij neemt dan contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen. De zorgaanvrager is dan ook verantwoordelijk voor het contact opnemen en PGBwerk.com kan daar niet garant voor staan.
 • Als werkzoekende mag je alleen een aanvraag accepteren als je ook echt bereid bent te werken en voldoet aan de gestelde eisen van de zorgaanvrager. Wanneer je de aanvraag accepteert terwijl je niet voldoet aan de eisen, dan geven wij de eerste keer een waarschuwing en vragen we je om een reactie tegeven. De volgende keer brengen wij een onkostenvergoeding in rekening van € 12,50. Dit geldt overigens niet wanneer de zorgaanvrager de aanvraag intrekt, of wanneer er sprake is van ziekte.

Aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid pgbwerk.com

 • PGBwerk.com is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door de aanvraag, een afspraak of door de uitvoering van werkzaamheden. Het inschrijven bij PGBwerk is geheel vrijblijvend. Pas wanneer je een aanvraag accepteert, wordt er van je verwacht dat je ook echt aan de slag gaat.
 • Het doel van PGBwerk.com is het met elkaar in contact brengen van werkzoekende en zorgbehoevende. PGBwerk.com is echter nooit aansprakelijk voor overeenkomsten die werkgevers en werknemers onderling afsluiten. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst is dan ook niet verplicht. Wel raden wij je aan om gemaakte afspraken vast te leggen.
 • PGBwerk.com is slechts aansprakelijk voor direct opgelopen schade als gevolg van ernstige schuld door deze site of schade als gevolg van opzet.
 • Van eventuele claims van gebruikers of derden, voortkomend uit gebruik of verband houdend met het gebruik van deze website, is PGBwerk.com geheel gevrijwaard.
 • Indien, of voor zover bepalingen uit deze voorwaarden nietig worden verklaard of worden vernietigd, doet dit geen afbreuk aan de mate waarin de overige bepalingen van kracht zijn. PGBwerk.com stelt in dit geval zo snel mogelijk nieuwe bepalingen op ter vervanging van de vernietigde of nietig verklaarde bepalingen. Deze nieuwe bepalingen volgen zoveel mogelijk de strekking van de vorige. 

Facturatie

 • Bij totstandkoming van een daadwerkelijke samenwerking tussen werkzoekende en zorgbehoevende ben je als werknemer verplicht om periodiek (wekelijks of maandelijks) de door jou gewerkte uren te vermelden in ons facturatiesysteem. Op deze manier kunnen wij er voor zorgen dat de werkgever de juiste factuur krijgt. Het invullen van de gewerkte uren dien je binnen drie dagen na het aflopen van de periode te doen. Word je wekelijks uitbetaald, dan dien je dus ook wekelijks je uren in te vullen. Word je maandelijks uitbetaald, dan dien je maandelijks je uren in te vullen. PGBwerk.com brengt facturatiekosten in rekening per gewerkt uur, voor gebruik van het facturatiesysteem. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd in de maand/week na de opgegeven uren. We vragen je hiervoor een automatische incasso af te geven. Als je eenmaal een automatische incasso hebt afgegeven, hoef je deze niet nog eens af te geven. Geef je geen automatische incasso af, dan sturen wij jou periodiek een iDeal betaalverzoek voor de facturatiekosten.
 • Het is verplicht om aan PGBwerk.com door te geven indien een samenwerking met de zorgbehoevende stop is gezet. Op het moment dat de uren door de werkzoeker herhaaldelijk niet binnen drie dagen na aflopen van de periode worden ingevuld of het incasseren meerde malen niet mogelijk is, dan worden de kosten voor een fictieve termijn van twee jaar per overeenkomst bij de werkzoeker in rekening gebracht (afkoopsom). Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht als je ten onrechte aangeeft dat je niet meer werkzaam bent via ons.
 • Tegelijk met het in rekening brengen van de afkoopsom wordt ook de samenwerking beëindigd. Als werkzoekende ontvang je vanaf dat moment dus ook geen nieuwe aanvragen meer.

Op bovenstaande Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien zich geschillen voordoen, zullen deze aan een daartoe bevoegde rechter te Almelo worden voorgelegd. PGBwerk.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde, indien nodig geacht, aan te passen. Wij raden je daarom aan de Algemene Voorwaarden regelmatig te herlezen.